Problem naszej cywilizacji – dług


Ten problem można by rozpatrywać w szerszym ujęciu, tutaj poruszę krótko samą kwestię zadłużenia.

Dług globalny przekroczył 300% światowego PKB. Zadłużenie USA już dawno przekroczyło rozmiar możliwy do zwrotu. Ale to nie tylko Stany są zadłużone. Deficyt budżetowy występuje chyba we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rządy od dziesięcioleci wydają więcej niż wynoszą wpływy budżetowe.

Dług zaciągany przez rządy tom.in. pożyczki czy też emisja papierów wartościowych. Mechanizm jest najczęściej taki że w ramach demokracji rządy aby wygrać wybory składają obietnice wyborcze. A że często są to różnego rodzaju przywileje socjalne to gdy już dojdą do władzy muszą znaleźć na to pieniądze. Takie wyborcze wydatki rządowe mogą dotyczyć finansowania różnych ulg, np podatkowych czy też dotowania różnych gałęzi przemysłu, konkretnych zakładów czy grup społecznych albo zawodowych.

Na to wszystko trzeba znaleźć pieniądze. No i zaczyna się pożyczanie.

 

, , ,