Odpowiedni prawnik

Odpowiedni prawnik dla Ciebie

Jakie usługi zaoferuje nam radca prawny

Porady prawne mogą wydać nam się potrzebne w momencie gdy chcemy rozwiązać jakąś ważną sprawę. Nie jest to tylko i wyłącznie pomoc w momencie, gdy sami zaczniemy mieć kłopoty z…

Bezpieczeństwo i ład powszechny

Zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych wymogówsprawnego funkcjonowania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc również policja pełnią w owym procesie niemałą rolę. Z tego względu na samym…

Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego

Rezultatem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Umowa taka, nazywana jest zresztą często potocznie jako „sprzedaż wierzytelności” albo „sprzedaż długu”, jest…