Tag: policja

  • Cywilizacja człowieka

    Cywilizacja człowieka
  • Bezpieczeństwo i ład powszechny

    Bezpieczeństwo i ład powszechny

    Zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych wymogówsprawnego funkcjonowania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc również policja pełnią w owym procesie niemałą rolę. Z tego względu na samym początku trzeba zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach…