Tag: przelewy wierzytelności

  • Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego

    Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego

    Rezultatem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Umowa taka, nazywana jest zresztą często potocznie jako „sprzedaż wierzytelności” albo „sprzedaż długu”, jest w swej istocie transakcją rozporządzającą, bliską do umowy zmieniającej własność, czyli prawo do rzeczy (prawo rzeczowe). Jaki związek zachodzi między przelewem (umową przelewu) a umowami,…